Privacy Policy

PRIVACY BELEID

Artikel 17 – Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website en/of diensten/ producten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en/of consument.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Artikel 18- Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website en/of diensten/ producten, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Artikel 19 - Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens door het gebruik van de website en/of voor de aanbieding van bepaalde diensten/producten. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en/of uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op klantenbeheer en voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften.

In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt-en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens kunnen wij u bovendien via elektronisch weg en/of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen enz. doorsturen.

Artikel 20 - Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

Uw gegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgrond:

-Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website

-Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Artikel 21 – Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze Partners.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese unie.

Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn verbonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

Artikel 22 – Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 5 jaar. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

Artikel 23 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 24 – Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Uw gegevens worden verwerkt door Veli Han Ulker, zaakvoerder van de Bvba Sport4it. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: [email protected]

Artikel 25 - Uw recht van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, recht op gegevensoverdracht

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking binnen de beperking van de wetgeving.

U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw rechten uitoefenen:

  • Ofwel door een brief te te versturen aan:Veli Han Ulker, Hogenakkerhoekstraat 2, 9150 KRUIBEKE, België of via de Klantendienst, op volgend internetadres: [email protected]
  • Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgaven te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.

Artikel 26 - Cookies

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kun de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan.

Artikel 27– Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot:

-Onze Data Protection Officer, op volgend e-mailadres: [email protected]

-De Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL, website: www.privacycommission.be

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »